ΚΟΡΝΕΣ

Τώρα για κάθε επαγγελματικό ΄χώρο μπορείτε να εξοπλιστείτε με κόρνες της Telebest. Αντιμετωπίστε κάθε κρίσιμη κατάσταση που μπορεί να προκύψει με κόρνες ειδοποιώντας το εκάστοτε προσωπικό ή και ακόμη προβαίνοντας σε ανακοινώσεις.